Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Lần thứ một nghìn lẻ một


Quá trình thích lại người yêu cũ rất khó chịu. Đôi khi còn khó chịu đau khổ hơn yêu đơn phương.


Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014


#The1975

"And on this night and in this life, I think I'm falling, I'm falling for you."